Austriakë në brigjet e Drinit të Bardhë. Përmbi trapin e kohësm pritësi ishte Sul Elezi.

Jemi në fillimet e shekulli të kaluar (20).

Atyre ju mbeti në mendje mikpritja dhe repekti që kishin lumjanët, për udhëtarët vendorë.

Në fund të fotos duket Ura e Ndërmjetme me të gjithë bukurinë e saj.

Duket edhe një kanal uji si ujësjellës që kalonte mbi urë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *