• Thu. Jun 13th, 2024

Foto të dy pllakatave që tregojnë fillimin e punimeve për ndërtimin e Qytetit të Ri, Kukës dhe Uzinës së Bakrit në Rexhepaj.

Foto e pallatit të parë në ndërtim e sipër dhe e Uzinës së Bakrit në inaugurimin e saj.

Fotot: Safet dhe Gjylzade Dokle

Teksti: Naim Palushi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *