Korporata Elektroenergjitike Shqiptare ka përditësuar të dhënat e fundit pas reshjeve të fundit.

Situata aktuale në kaskadën e lumit Drin paraqitet si më poshtë:

Prurjet natyrore në kaskadë janë 1930 m3/s.

Shkarkimet nga prodhimi dhe portat e shkarkimit janë :

Hec Fierzë – 478 m3/s nga prodhimi, 0 m3/s shkarkime nga portat.

Hec Koman – 670 m3/s nga prodhimi, 300 m3/s shkarkime nga portat.

 Hec Vau Dejës – 437 m3/s nga prodhimi, 500 m3/s shkarkime nga port-at

Nivelet në liqenet e Kaskadës së Drinit janë:

 Hec Fierzë 293.12 mmnd, ( kuota max. 296 mmnd)

 Hec Koman 172.02 mmnd, ( kuota max. 175.5 mmnd)

Hec Vau i Dejës 74.48 mmnd ( kuota max. 76 mmnd)

Prodhimi në të tre Hec-et është :

Hec Fierzë, 8,007 MWh (ditor)

 Hec Koman, 13,693 MWh (ditor)

 Hec Vau Dejës, 4,420 MWh (ditor)

Prodhimi total plotëson të gjithë kërkesën për energji elektrike të konsumit për vendin.

Bënë me dije Korporata Elektroenergjitike .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *