• Tue. May 21st, 2024

Shpallet konkurs në poezi për çmimin letrar ‘Agim Spahiu’, Edicioni i Tretë.

Organizim i Këshillit të Qarkut Kukës, Klubit letrar Anton Pashku Kukës.

Në Konkurs përfshihen krijues të Qarkut Kukës, dhe të Prizrenit, Gjakovës, Dragashit, Klinës, Ferizajt.

Autorët konkurrues duhet të dërgojnë nga një poezi në adresën petritpalushi@gmail.com

ose material i printuar pranë Bibliotekës A. Spahiu në Kukës.

Afati i fundit i dorëzimit të materialeve:

12 dhjetor 2021, ora 20.00

Shpallja e fituesit me 17 dhjetor, ora 11.00

Te Salla American Corner / P. Kulturës H. Prishtina, Kukës

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *