September 24, 2021

3 ditë të Luftës civile në Lusën – shtator 1944