Dëshmorët e Luftës së Lumës, nëntor 1912/ Lufta e Lumës, një nga faqet më të lavdishme të luftërave  shqiptare!-Nga Izet Duraku

Ndonëse ekziston një listë e dëshmorëve të kësaj lufte, madje një pjesë e tyre janë shpallur si të tillë, lista e plotë e tyre ende nuk është hartuar. Nuk është hartuar gjithashtu as lista rrëqethëse e humbjeve njerëzore shkaktuar nga masakrat e ushtrisë serbe më 1913, për të cilat janë shprehur të tmerruar publicistë shumë…

Read More

Historitë e masakreve serbe në Lumë

Ashtu si edhe herëve të tjera që kam vizituar Kukësin, në shesh kam pa një piramidë të vogël, kushtuar 2000 Martirëve të Lumës, viktima të masakrave serbe në Lumë (1912-1913), njërës nga mizoritë më të mëdha serbe në Shqipëri, pasi siç dihet Beogradi gjithnjë ka synuar zgjerimin e kufijve, tjetërsimin e popullsisë anase në aspektin…

Read More