January 27, 2022

në Kukës votojnë 2400 anëtarë të PD-së