Nisja e ndërtimit të Kukësit të ri dhe Uzinës së Bakrit