September 27, 2021

pushkë e nxehtë nga Bicaj e Lumës