• Tue. Jun 18th, 2024

varianti i kënduar në Lumë

  • Home
  • Një variant i legjendës së mbajtjes së fjalës së dhënë në krahinën e Lumës-Nga Besim R. Cengu