Jo gjithmonë banorët kanë informacion se ku ndodhet zyra e avokatit të popullit dhe për çfarë duhet të drejtohen.

Kjo edhe sepse nuk kanë pasur arsye të trokasin apo edhe sepse nuk kanë pasur interes.

Nga ana tjetër ka edhe nga ata banorë që kanë informacion që ekziston zyra e avokatit të popullit.

E njohin dhe e vlerësojnë përfaqësuesin e saj që është Besmir Billa.

Ndiqni kronikën e RTSH Kukësit:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *