• Thu. Jun 13th, 2024

Shtimi i infektimeve në ditët e fundit, por edhe vendosja e detyrimit te vaksinimit për disa kategori ka çuar në rritje të numrit të qytetarëve që kërkojnë të vaksinohen.

Drejtori i Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Kukës Hasan Halilaj, në një intervistë për RTSH Kukës, thotë se gjatë këtyre ditëve ka pasur rritje të kërkesave për vaksinim në Kukës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *