• Thu. Jun 13th, 2024

VIDEO/ Kukësi, njihuni me qytetin që mban tre mbiemra

Kukesi i ri në 22 korrik shënon 5do vit ditën e themelimit.

Në mars te vitit 1962 qeveria e asaj kohe vendosi përmbytjen e Kukësit të vjetër, shkak u bë ndërtimi i hidrocentralit të Fierzës.

Më 22 korrik 1962 filluan ndërtimet e para në qytetin e ri.

Kryeinxhinieri i ndërmarrjes së ndërtimit në ato vite, Mujo Noka, kujton me nostalgji punimet për qytetin e ri.

Më poshtë keni një kronik arkivë të RTSH Kukësit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *