• April 21, 2024 1:20 pm

Rehabilitimi i plotë i aksit Vau Dejës–Fushë Arrëz–Fushë Dukagjin ka filluar duke rritur sigurinë rrugore dhe standardin.

Është punuar për përmirësimin e asfaltit, bankinave, mureve mbajtëse e pritëse dhe është pajisur me sinjalistikën horizontale e vertikale.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *