Rehabilitimi i plotë i aksit Vau Dejës–Fushë Arrëz–Fushë Dukagjin ka filluar duke rritur sigurinë rrugore dhe standardin.

Është punuar për përmirësimin e asfaltit, bankinave, mureve mbajtëse e pritëse dhe është pajisur me sinjalistikën horizontale e vertikale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *