• Mon. May 27th, 2024

VIDEO/ Në Bardhoc, frekuentim i ulët i nxënësve për mësimin plotësues

Në shkollën e mesme të bashkuar në Bardhoc, më të interesuarit për mësim plotësues janë nxënësit e fillores krahasuar me klasat e tjera.

Arsye e parë e frekuentimit të ulët, është fakti se mësimi plotësues është me dëshirë, por ka dhe arsye të tjera, që drejtori i shkollës së mesme të bashkuar në Bardhoc Fadil Shaqiri, i referon në një intervistë për RTSH Kukës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *