Shpërndarja e librave falas po ecën normalisht në çdo shkollë në bashkinë Kukës, proces që është drejt përfundimit.

RTSH Kukësi ka monitoruar shkollën Bajram Curri, 99% e nxënësve janë pajisur me librat falas  dhe  më 27 shtator kjo shkollë është gati për të mirëpritur 482 nxënësit e saj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *