flakët në Lakun e Thive dhe Majën e Rrunës ende problematike