• Sat. Jun 22nd, 2024

Shkruan Izet Durakut

Morin!

Qaramaria e dashur në malin e Pikllimës. Sipas shkrimtarit të jashtëzakonshëm lumjan, Miftar Spahija, doktoruar për letërsi në vitin 1940, në Itali, Qaramaria si fjalë vjen nga greqishtja dhe do të thotë Zonja Mari.

Lumjanët, të paktën deri në vitin 1689 i përkisnin në shumicë besimit të krishterë, riti grek.

Në livadhet e Qaramarise janë edhe sot shumë pemë shekullore, dardha e mollë.

Ka shumë mundësi që Qaramaria të ketë qenë një manastir ortodoks.

U mbetet studiuesve të kësaj fushe ta ndriçojnë më tej ekzistencën e saj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *