Ndërmarrja e ujësjellës-kanalizimeve në Kukës ka organizuar një dëgjesë publike, me Këshillin Bashkiak ku ka propozuar tarifat e reja të propozuara nga enti rregullator, që rrisin çmimin e ujit të pijshëm si për konsumatorët familjarë ashtu edhe për ato publike dhe privat.

Por një nga anëtarët e Këshillit Bashkiak është shprehur se dëgjesa duhet të bëhet edhe me popullin e Kukësit, duke deklaruar se rritja është e pajustifikueshme duke patur parasysh edhe gjendjen ekonomike të banorëve të Kukësit.

Ndërkohë nënkryetari i Bashkisë Kukës, Vexhi Hoxha e justifikoi mungesën e dëgjesës me popullin me masat anti-covid, ndërsa e ka justifikuar kërkesën për rritjen e çmimit të ujit të pijshëm me përmirësimin e menaxhimit dhe furnizimit.

Por qytetarët të pyetur nga A2 mbi propozimin për rritjen e çmimit të ujit janë shprehur kundra. Sipas tyre, institucionet duhet të sigurojnë një herë furnizimin e pandërprerë, pastaj të kërkojnë rritjen e çmimeve.

Për konsumatorët publikë dhe privatë rritja parashikohet të jetë më e madhe si për furnizimin me ujë të pijshëm ashtu edhe për tarifat e heqjes së ujërave të përdorura dhe atyre të zeza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *