Një variant i legjendës së mbajtjes së fjalës së dhënë në krahinën e Lumës