• Sat. Jun 22nd, 2024

Reshjet e shiut, rritet niveli i liqenit të Fierzës

Reshjet e shumta në të gjithë vendin kanë sjellë rritje të prurjeve në Kaskadën e Drinit.

Por niveli i ujit është drejt nivelit maksimal në hecin e Fierzës, Komanit dhe Vaut të Dejës.

Prodhimi total plotëson të gjithë kërkesën për energji elektrike të konsumit për vendin sipas korporatës elektroenergjitike shqiptare.

Situata në kaskadën e lumit Drin, datë 28.01.2021, ora 08:00 

Nivelet në liqenet e Kaskadës së Drinit janë:

Hec Fierzë 290.58 mmnd, (kuota max. 296 mmnd )

Hec Koman 172.85 mmnd, (kuota max. 175.5 mmnd )

Hec Vau i Dejës 74.55 mmnd (kuota max. 76 mmnd )

Prodhimi në të tre Hec-et është:

Hec Fierzë, 8.400 Mwh (ditor)

Hec Koman, 13.587 Mwh (ditor)

Hec Vau i Dejës, 4.320 Mwh (ditor)

Prodhimi total plotëson të gjithë kërkesën për energji elektrike të konsumit për vendin.

Aktualisht prurjet natyrore në kaskadë janë 975 m3/s.

Shkarkimet nga prodhimi dhe portat e shkarkimit janë:

Hec Fierzë – 476 m3/s nga prodhimi, 0 m3/s shkarkime nga portat.

Hec Koman – 673 m3/s nga prodhimi, 0 m3/s shkarkime nga portat.

Hec Vau i Dejës – 441m3/s nga prodhimi, 500 m3/s shkarkime nga portat.

KESH do të vijojë të monitorojë situatën duke garantuar sigurinë e plotë të digave, furnizimin me energji elektrike të konsumatorit vendas dhe shmangien e ndikimit negativ të shkarkimeve në zonën e nën-Shkodrës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *